Jak rezervovat let


Výběr místa odletu a příletu

Vyberte si místo odletu, automaticky se vyhledají volné letenky z Prahy, Bratislavy a Vídně. V případě, že potřebujete jiné místo odletu, zadejte zemi , následně se zobrazí nabídka všech destinací, do kterých si můžete zarezervovat letenku. Vyberte požadované místo odletu. Stejným způsobem pokračujete při výběru místa příletu.

Výběr datumu odletu a příletu

Zadejte požadované datum odletu a příletu. Datum příletu a odletu můžete vepsat do pole formuláře ručně nebo kliknutím na přehledný kalendář. Kliknutím na požadované datum vyberete datum "Odletu/Příletu". Zobrazí se přehledný kalendář se všemi datumy. Kliknutím na vámi požadované datum, vyberete datum "Odletu/Příletu".

Výběr typu letenky

Vyberte typ letenky "Zpáteční/Jednosměrná".

Výběr cestujících

Vyberte cestující (Vás) případně i další spolucestující dle jejich věku v den odletu.

Výběr zobrazení nalezených letů

Pokud necháte zatrženo "Všechny lety", zobrazí se Vám po vyhledávaní veškeré lety, které odpovídají vstupním údajům. V tomto případě se budou zobrazovat i lety, na které již nejsou volné letenky, nebo daný let už není dostupný z jiných důvodů. V případě zatržení "Jen dostupné lety", se Vám po vyhledávaní automaticky zobrazí pouze dostupné lety, tzn. že letenky by měly být k dispozici. Doporučujeme tuto variantu, ušetří Vám velmi mnoho času. Pokud požadujete ještě více upřesnit vstupní údaje pro nalezení požadované letenky, klikněte na "Zobrazit rozšířené hledání".

Vyhledávání požadovaného letu

Kliknutím na tlačítko "Vyhledat" začne systém vyhledávat let, který odpovídá vstupním údajům.

Výběr tarifu

Systém vyhledal lety dle vstupních údajů. Výběr letu projdete kliknutím na daný let. Důležité je, aby u Vámi vybraného letu byl u "Odletu/Příletu" symbol, který potvrzuje, že zvolený let je dostupný ve Vámi zadaných termínech. V případě, že je u daného letu jiný symbol, klikněte prosím na "Nápovědu", zobrazí se vysvětlivky všech symbolů. V tomto kroku méte možnost opět změnit interval vyhledávání. Pokud nalezený tarif odpovídá Vaší představě, klikněte na tlačítko "Pokračovat". V opačném případě doporučujeme změnu termínu "Odletu/Příletu" či intervalu vyhledávání.

Výběr letu

Systém zobrazí všechny volné lety pro Vámi zadané datumy "Odletu/Příletu". U některých letů se může objevit! Takto označené lety jsou dostupné za jinou cenu! V tomto kroku si vyberte čas "Odletu/Příletu" a klikněte na tlačítko "Pokračovat"

Itinerář

Systém zobrazí "Itinerář" letu. V tomto kroku si můžete zkontrolovat všechny informace týkající se Vámi vybraného letu. Klikněte na tlačítko "Pokračovat".

Itinerář

Vyplňte formulář s osobními údaji. V tomto kroku si můžete vybrat jakým způsobem Vám bude letenka doručena (více informací naleznete v menu "Pro cestující" zde také naleznete jakým způsobem můžete letenky uhradit). Doporučujeme vybrat elektronickou letenku, která má řadu výhod. Jako poslední klikněte na souhlasím s podmínkami a zaškrtněte tlačítko "Pokračovat".

Způsob platby

Systém Vám ještě jednou zobrazí kompletní "Itinerář" a informace, které jste zadali na předchozí stránce. Doporučujeme řádně si je překontrolujte! Pokud je vše v pořádku zadejte tedy způsob jak budete letenky hradit a stiskněte tlačítko "Rezervovat". Od tohoto okamžiku je letenka zarezervována v systému. Budete přesměrováni na platební bránu nebo během 60 sekund obdržíte potvrzovací email o rezervaci včetně platebních podmínek.